he-bg

Biz hakda

Springchem hakda

Suzhou Springchem International Co., Ltd. 1990-njy ýyllardan bäri gündelik himiki fungisidleri we beýleki nepis himiki maddalary öwrenmekde we öndürmekde ýöriteleşýär.Zhejiang welaýatynda ýerleşýän zawodymyz.Gündelik himiki we bakterisid önümçiligimiz bar we munisipal gözleg we in engineeringenerçilik merkezi we synag synag bazasy bolan milli ýokary tehnologiýaly kärhana. Biz esasy hasap bilen "Iň oňat çykdajylary üpjün ediji" baýragyny aldyk.Önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda satyldy, önümlerimiziň käbiri Hytaýyň meşhur kärhanalary bilen gowy hyzmatdaşlyga eýe.Iň oňat, ýokary öndürijilikli himiki çig maldan has köp üpjün edýäris, önümçilikde, üpjünçilikde we ulanylyşda köp ýyllap dowam eden gözlegleriň we ösüşiň netijesi bolan tejribe berýäris.Şahsy ideg we kosmetika pudagynda derini ideg etmek, saçlara ideg etmek, agyz beklemek, kosmetika, öý arassalamak, ýuwujy we kir ýuwmak, hassahana we jemgyýetçilik guramalary arassalamak ýaly önümleriň köp görnüşini öndürýäris.

wideo_img hakda

Daşky gurşawa täsire baha bermek (EIA)

Biz doly önümçilik resmileşdirmelerini aldyk.Thehli önümçilik we amal kanuny we ygtybarly.
Iş howpsuzlygy barada ähli tassyklamalary aldyk: Howpsuzlyk önümçiligi ygtyýarnamasy we iş howpsuzlygyny standartlaşdyrmak şahadatnamasy.
Daşky gurşawy goramak baradaky tassyklamany aldyk: Zhejiang welaýatynyň hapalanmak-zyňmak rugsady.

takmynan_img2
takmynan_img3
takmynan_img4

Hil gözegçiligi we kyn synag

Hil taýdan yzygiderliligiň zerurdygyna ynanýarys.
Öz QC barlaghanalarymyzda mikroblara gözegçilik programmalarynyň doly toplumy bar.
Antisepsis synagy hakyky ýagdaýy simulasiýa etmek arkaly geçirildi.
Erbet önümleriň mikrob seljermesi hem bar.

1127_img3
1127_img4
1127_img1

Hormat şahadatnamasy

Bizi Zhejiang welaýatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy hökmünde sylagladylar, Milli Karz Bahalandyryş Merkezi we Milli Derňew Statistik Söwda Assosiasiýasy tarapyndan Hytaýyň gurluşyk material söwdasynda AAA ynam kärhanasy hökmünde bellendi. Biz ýokary tehnologiýaly KOK tehnologiýa innowasiýa gaznasy taslamasyny geçýäris. çalt ösüş üçin kompaniýa.

About_hor1

ISO14001

takmynan_hor2

OHSMS18001

takmynan_hor3

ISO9001

Taryhy proses

Geljekki bahar topary markany yzygiderli täzelär, marketing we hyzmatlar eder.

-1998-

Zawodymyz döredildi we Hytaýyň we günorta-gündogar Aziýanyň esasy ykdysady sebitlerini öz içine alýan 5 ýylyň içinde Hytaýda poroşok örtük goşundylary pudagynda öňdebaryjy boldy.

Ylmy-barlag merkezi döredildi.

-2000-

-2005-

Gözleg we gözleg topary bilen bäş ýyllyk hyzmatdaşlygymyzdan soň, Allantoin we ş.m. ýaly gündelik himiki fungisidler seriýaly önümçilik bazasyny döretdik.

Eksporta gönükdirilen 100% täze bölüm: Suzhou Springchem International Co., Ltd Şanhaýyň golaýynda işleýär. Import-eksport işine doly jogapkärçilik çekýär.

-2009-

-2013-

BIT we ş.m. we olaryň birleşmeleri ýaly ýörite himiki maddalara gözleg.

Bir önümçilik liniýasy uly satuw mukdary baýragyny aldy, bir önüm bolsa bir esasy hasabyndan “iň gowy çykdajylara gözegçilik ediji” baýragyny aldy.

-2016-

-2018-

10 ýyllyk baýramçylyk.

11 Taýlandda geçirilen söwda sergisine gatnaşyň: In-kosmetika

-2018-

-2019-

Daşary ýurt kompaniýasy Londonda döredildi.