he-bg

Senagat we institusional arassalama

Senagat we institusional arassalama

Senagatyň we oba hojalygynyň ösmegi bilen has täsirli we ekologiýa taýdan arassa önümler netijeliligi ýokarlandyryp we önümçilik zynjyry üçin kepillik berip biler.Global integrasiýa prosesiniň çaltlaşmagy bilen jemgyýetçilik ýerleri we hassahanalar epidemiýanyň öňüni almak we ýok etmegi talap edýär.

Senagat we institusional arassalama

INCI ady

CAS No.

INCI ady

CAS No.

INCI ady

CAS No.

BIT 10% CAS No.2634-33-5 BIT 20% CAS No.2634-33-5 Bronopol CAS No.52-51-7
DDAB 80% CAS No.2390-68-3 DCMX CAS No.133-53-9 PCMX CAS No.88-04-0
Glutaraldegid 50% CAS No.111-30-8 PVP-K90 PVP-I CAS No. 25655-41-8
MIT & CMIT 1.5 CAS No.26172-55-4 + 55965-84-9 Izopropil metilfenol (IPMP) CAS No.3228-02-2

Iş wagty: Iýun-09-2021