he-bg

Çözgüt

 • Textile

  Dokma

  Anti-bakteriýalara, konserwantlara, dokma önümleriniň çygly öňüni alyş serişdelerine ygtybarly ýaşyl mikrob gözegçilik tehnologiýalary bilen meşgullanýarys.
  Koprak oka
 • Leather

  Deri

  Deri üçin bakteriýalara, konserwantlara, çygly öňüni alyş serişdelerine howpsuz ýaşyl mikrob gözegçilik tehnologiýalary bilen meşgullanýarys.
  Koprak oka
 • Water Treatment

  Suwy bejermek

  Suwy bejermek üçin bakteriýalara, algaidlere garşy howpsuz ýaşyl mikrob gözegçilik tehnologiýalary bilen meşgullanýarys.
  Koprak oka
 • Bamboo and Wood

  Bambuk we agaç

  Konserwantlaryň ýaşyl mikroblara gözegçilik tehnologiýalary, agaç üçin çygly öňüni alyş tehnologiýalary bilen meşgullanýarys.
  Koprak oka
 • Coating and Painting

  Örtük we boýag

  Örtük we boýag üçin çygly öňüni alyş önümleriniň daşky gurşawa arassa önümleri bilen meşgullanýarys
  Koprak oka
 • Reliable Contract Manufacturing 75% Alcohol Wipes OEM From Sprchemical

  Ygtybarly şertnama önümçiligi Sprchemical-dan 75% alkogol süpürgiç

  Markaňyzyň aşagynda alkogol süpürgiç OEM döretmek üçin täze işewür hyzmatdaşlary garşy alýarys.Size ýokary bahadan ýokary hilli alkogol süpürgiçleri ýa-da antibakterial süpürgiçler hödürleýäris.Süpürgiçlerimizi içerde we daşarda bilýäris.Gözleg we gözleg toparymyz, pikirleriňizi diňlemäge we uniq döretmäge taýyn ...
  Koprak oka
 • Do’s and Don’ts When Using Leather Anti-Bacteria Agents For Cleaning Leather

  Derini arassalamak üçin deri bakteriýa garşy serişdeleri ulananyňyzda etmeli we etmeli däl

  Deri önümleri köplenç moda, moda diýlip bilinýär we olary dürli maksatlar üçin aňsatlyk bilen ulanyp bolýar.Galyberse-de, olaryň dowamly ömri moda we saklamak aňsat bir zada mätäç adamlaryň köpüsi üçin derini iň esasy saýlaýar.Şeýle-de bolsa, deri matasy bilen baglanyşykly esasy kynçylyk ...
  Koprak oka