he-bg

Çözgüt

 • Dokma

  Dokma

  Dokma önümleri üçin bakteriýalara, konserwantlara, çygly öňüni alyş serişdelerine howpsuz ýaşyl mikrob gözegçilik tehnologiýalary bilen meşgullanýarys.
  Koprak oka
 • Deri

  Deri

  Deri üçin bakteriýalara, konserwantlara, çygly öňüni alyş serişdelerine howpsuz ýaşyl mikrob gözegçilik tehnologiýalary bilen meşgullanýarys.
  Koprak oka
 • Suwy bejermek

  Suwy bejermek

  Suwy bejermek üçin bakteriýalara, algaidlere garşy howpsuz ýaşyl mikrob gözegçilik tehnologiýalary bilen meşgullanýarys.
  Koprak oka
 • Bambuk we agaç

  Bambuk we agaç

  Konserwantlaryň, agaç üçin çygly öňüni alyş serişdeleriniň howpsuz ýaşyl mikrob gözegçilik tehnologiýalary bilen meşgullanýarys.
  Koprak oka
 • Örtük we tingiwopis

  Örtük we tingiwopis

  Örtük we boýag üçin çygly öňüni alyş önümleriniň daşky gurşaw taýdan arassa önümleri bilen meşgullanýarys
  Koprak oka
 • Ygtybarly şertnama önümçiligi 75% alkogol süpürgiçleri OEM Sprhemikadan

  Ygtybarly şertnama önümçiligi 75% alkogol süpürgiçleri OEM Sprhemikadan

  Markaňyzda öz alkogol süpürgiç OEM-i döretmek üçin täze işewür hyzmatdaşlary garşy alýarys.Size ýokary bahadan ýokary hilli alkogol süpürgiçleri ýa-da antibakterial süpürgiçler hödürleýäris.Süpürgiçlerimizi içerde we daşarda bilýäris.Gözleg we gözleg toparymyz, pikirleriňizi diňlemäge we uniq döretmäge taýýar ...
  Koprak oka
 • Derini arassalamak üçin deri bakteriýa garşy serişdeleri ulananyňyzda etmeli we etmeli däl

  Derini arassalamak üçin deri bakteriýa garşy serişdeleri ulananyňyzda etmeli we etmeli däl

  Deri önümleri köplenç moda, moda diýlip bilinýär we olary dürli maksatlar üçin aňsatlyk bilen ulanyp bolýar.Mundan başga-da, olaryň uzak ömri moda we saklamak aňsat bir zada mätäç adamlar üçin derini iň esasy saýlaýar.Şeýle-de bolsa, deri mat bilen esasy kynçylyk ...
  Koprak oka