he-bg

Povidone-K90 / PVP-K90

Povidone-K90 / PVP-K90

Önümiň ady:Povidone-K90 / PVP-K90

Marka ady:MOSV K90

CAS #:Hiç biri

Molekulýar:(C6H9NO) n

MW:Hiç biri

Mazmuny:97%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Giriş:

INCI Molekulýar
POVIDONE-K90 (C6H9NO) n

Powidon (poliwinilpirrolidon, PVP) derman senagatynda dermanlary dargatmak we togtatmak üçin sintetiki polimer serişdesi hökmünde ulanylýar.Planşetler we kapsulalar üçin baglaýjy, oftalmiki çözgütler üçin öňki film, suwuklyklara we çeýnäp bolýan planşetlere tagam bermekde we transdermal ulgamlar üçin ýelimleýji hökmünde köp ulanylyşy bar.

Powidone (C6H9NO) n molekulýar formulasyna eýe bolup, akdan birneme ak poroşok ýaly görünýär.Powidon formulalary suwda we nebit erginlerinde eräp bilmek ukyby sebäpli derman senagatynda giňden ulanylýar.K san powidonyň ortaça molekulýar agramyny aňladýar.Has ýokary K-bahaly powidonlar (ýagny k90), adatça ýokary molekulýar agramlary sebäpli sanjym bilen berilmeýär.Has ýokary molekulýar agramlar böwrekleriň çykmagynyň öňüni alýar we bedende ýygnanmagyna sebäp bolýar.Povidon formulalarynyň iň meşhur mysaly, möhüm dezinfeksiýa berýän powidon-ýoddyr.

Erkin akýan, ak poroşok, oňat durnuklylyk, gaharlandyryjy däl, suwda we etnolda ereýän, has ygtybarlywe ulanmak has aňsat, .Bakillusy, wiruslary we epifitleri öldürmekde täsirli. surfaceer ýüzüne laýyk gelýär.

Erkin akýan, gyzyl goňur poroşok, oňat durnuklylygy gaharlandyrmaýan, suwda we alkogolda eräp, dietiletde we hloroformda eräp bilmeýär.

Aýratynlyklary

Daş görnüşi Ak ýa-da sarymtyl-ak poroşok
K-baha 81.0 ~ 97.2
PH bahasy water 5% suwda) 3.0 ~ 7.0
Suw% ≤5.0
Ot almagyň galyndysy% ≤0.1
Gurşun PPM ≤10
Aldegidler% ≤0.05
Gidrazin PPM ≤1
Winilpirrolidon% ≤0.1
Azot% 11.5 ~ 12.8
Peroksidler (H2O2 görnüşinde) PPM 00400

Bukja

Karton deprek üçin 25KGS

Möhleti

24-nji aý

Saklamak

Salkyn we gurak şertlerde we gowy ýapyk gapda saklansa iki ýyl

Arza

Adatça poroşok ýa-da ergin görnüşinde poliwinilpirrolidon bar.Kosmetika mousynda, ýarylmagynda we saçda PVP, boýag, çap syýa, dokma, çap we boýag, reňkli surat turbalary ýerüsti örtük serişdeleri, dargadyjy serişdeler, galyňlaşdyryjylar, baglaýjylar hökmünde ulanylyp bilner.Lukmançylykda planşetler, granulalar we ş.m. üçin iň köp ulanylýan baglaýjylar ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň