he-bg

Lomaý Povidone-K90 / PVP-K90

Lomaý Povidone-K90 / PVP-K90

Önümiň ady:Povidone-K90 / PVP-K90

Marka ady:MOSV K90

CAS #:Hiç

Molekulýar:(C6H9NO) n

MW:Hiç

Mazmuny:97%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Povidone-K90 / PVP-K90 parametrleri

Giriş:

INCI Molekulýar
POVIDONE-K90 (C6H9NO) n

Powidon (poliwinilpirrolidon, PVP) derman senagatynda dermanlary dargatmak we togtatmak üçin sintetiki polimer serişdesi hökmünde ulanylýar.Planşetler we kapsulalar üçin baglaýjy, oftalmiki erginler üçin öňki film, tagamly suwuklyklara we çeýnäp bolýan planşetlere kömek etmek we transdermal ulgamlar üçin ýelim hökmünde köp ulanylyşy bar.

Powidon (C6H9NO) n molekulýar formulasyna eýe bolup, akdan birneme ak poroşok ýaly görünýär.Powidon formulalary suwda we nebit erginlerinde eräp bilmek ukyby sebäpli derman senagatynda giňden ulanylýar.K sany powidonyň ortaça molekulýar agramyny aňladýar.Has ýokary K-bahaly powidonlar (ýagny k90), adatça ýokary molekulýar agramlary sebäpli sanjym bilen berilmeýär.Has ýokary molekulýar agramlar böwrekleriň çykmagynyň öňüni alýar we bedende ýygnanmagyna sebäp bolýar.Powidon formulalarynyň iň meşhur mysaly, möhüm dezinfeksiýa berýän powidon-ýoddyr.

Erkin akýan, ak poroşok, oňat durnuklylyk, gaharlandyryjy däl, suwda we etnolda ereýän, has ygtybarlywe ulanmak has aňsat, .Bakillusy, wiruslary we epifitleri öldürmekde täsirli. Köp ýer bilen utgaşykly.

Erkin akýan, gyzyl goňur poroşok, oňat durnuklylygy gaharlandyrýan, suwda we alkogolda eräp, dietiletde we hloroformda eräp bilmeýär.

Aýratynlyklary

Daş görnüşi Ak ýa-da sarymtyl-ak poroşok
K-baha 81.0 ~ 97.2
PH bahasy water 5% suwda) 3.0 ~ 7.0
Suw% ≤5.0
Ot almagyň galyndysy% ≤0.1
Gurşun PPM ≤10
Aldegidler% ≤0.05
Gidrazin PPM ≤1
Winilpirrolidon% ≤0.1
Azot% 11.5 ~ 12.8
Peroksidler (H2O2 görnüşinde) PPM 00400

Bukja

Karton deprek üçin 25KGS

Möhleti

24-nji aý

Saklamak

Salkyn we gurak şertlerde we gowy ýapyk gapda saklansa iki ýyl

Povidone-K90 / PVP-K90 goýmasy

Poliwinilpirrolidon adatça poroşok ýa-da ergin görnüşinde bar.Kosmetika mousy, atyş we saç, boýag, çap syýa, dokma, çap we boýag, reňkli surat turbalary üstündäki örtük serişdeleri, dargadyjy serişdeler, galyňlaşdyryjylar, baglaýjylar hökmünde ulanylyp bilner.Lukmançylykda planşetler, granulalar we ş.m. üçin iň köp ulanylýan baglaýjylar ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň