he-bg

(2,5-Dioxo-4-imidazolidinil) karbamid / Allantoin

(2,5-Dioxo-4-imidazolidinil) karbamid / Allantoin

Önümiň ady:(2,5-Dioxo-4-imidazolidinil) karbamid / Allantoin

Marka ady:MOSV AN

CAS #:97-59-6

Molekulýar:C4H6N4O3

MW:158.12

Mazmuny:99%


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Giriş:

INCI CAS # Molekulýar MWt

(2,5-Dioxo-4-imidazolidinil) karbamid

 

97-59-6

 

C4H6N4O3

 

158.12

 

Ak kristal tozy;suwda azajyk ereýär, alkogolda gaty az ereýär we gyzgyn suwda, gyzgyn alkogolda we natriý gidroksid ergininde ereýär.

Allantoinköşeşdiriji we gaharlandyryjy häsiýetleri üçin kosmetiki, dermatologiki we farmasewtiki formulalarda giňden ulanylýan sintetiki, erkin akýan gigroskopiki poroşokdyr.Allantoinnemlendiriji we keratolitiki täsire eýe bolup, öýjükden daşary matrisanyň suw düzümini köpeldýär we ölen deri öýjükleriniň ýokarky gatlaklarynyň desquamasiýasyny güýçlendirýär, deriniň tekizligini ýokarlandyrýar;öýjükleriň köpelmegine we ýaralaryň bejergisine kömek etmek;we gyjyndyryjy we duýgurlaýjy serişdeler bilen toplumlary emele getirip, köşeşdiriji, gaharlandyryjy we derini goraýjy täsir.Allantoin pes konsentrasiýalarda-da sagdyn, adaty dokumalaryň döremegine itergi berýär.

Allantoin komfreý ösümliginiň botaniki ekstraktlarynda bar bolsa-da, adatça dünýädäki islegi kanagatlandyrmak üçin himiki taýdan sintez edilýär.

Aýratynlyklary

Daş görnüşi we reňki

Ak kristal tozy 

Arassalyk%

98.5-101.0

Eriş nokady ℃

Takmynan 225

PH

4.0-7.0

Guramagy ýitirmek% ≤

0.1

Baglanyşykly maddalar

Kwalifikasiýa

Galyndy% ≤

0.1

Sulfat% ≤

0.1

Bukja

Karton deprek bilen gaplanan.25 kg / karton deprek, goşa PE içerki halta (Φ36 × 46.5 sm)

Möhleti

12-nji aý

Saklamak

Kölegeli, salkyn we gurak ýerde saklaň

Arza

Allantoin kosmetikanyň we deriniň ýarasynyň bejeriş derman serişdesidir.Örtük öýjüginiň öndürilmegine kömek edip, ýarany çalt bejerip biler.Şeýle hem beratini ýumşadyp, çyglylygy saklap, derini çygly we ýumşak edip biler.Aşgazan [on iki barmakly içegäniň] ýarasyny, ýarasyny bejermek üçin giňden ulanylyp bilner we iýmitlenýän şahsy ideg önümleriniň goşundysy we ş.m. maslahat berilýän doza: 0,1% -0.2%

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň