banner011
banner2
banner3

önüm

Innowasiýa hyzmatdaşy hökmünde diňe ýokary bahaly önümlerden has köp zat hödürleýäris.

has köp >>

biz hakda

Satuw toparymyz güýçli pudak tejribesi bolan hünärmenlerden durýar.

ab-bg

näme edýäris

Suzhou Springchem International Co., Ltd. 1990-njy ýyllardan bäri gündelik himiki fungisidleri we beýleki ajaýyp himiki maddalary öwrenmekde we öndürmekde ýöriteleşýär.Zhejiang welaýatynda ýerleşýän zawodymyz.Gündelik himiki we bakterisid önümçiligimiz bar we munisipal gözleg we in engineeringenerçilik merkezi we synag synag bazasy bolan milli ýokary tehnologiýaly kärhana. Biz esasy hasap bilen “Iň oňat çykdajylary üpjün ediji” baýragyny aldyk.Önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda satyldy, önümlerimiziň käbiri Hytaýyň meşhur kärhanalary bilen gowy hyzmatdaşlyga eýe.Iň oňat, ýokary öndürijilikli himiki çig maldan has köp üpjün edýäris ..

has köp >>
KÖPRÄK OKA

Hil taýdan yzygiderliligiň zerurdygyna ynanýarys.

Gollanma üçin basyň
 • We have a united upward sales team, all have more than 10 years..

  Satyş topary

  Biziň ýokary derejeli satuw toparymyz bar, hemmesiniň 10 ýyldan gowrak wagty bar ..

 • We have a procurement team. The Long-term cooperation customers..

  Satyn alyş topary

  Satyn alyş toparymyz bar.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň müşderileri ..

 • We will provide consulting service personnel, and we would like..

  Geňeşçiler

  Maslahat beriş gullugynyň işgärlerini hödürläris we isleýäris ..

Arza

Köp kynçylyklara duçar bolmagyňyzy goldaýarys we aýratyn çözgütleri hödürleýäris.

 • 20+ 20+

  Coveredurtlar

 • 1000MT+ 1000MT +

  kuwwaty

 • 2+ 2+

  gullugy

 • 1998 1998

  Guruň

 • 80+ 80+

  Tejribe

habarlar

Geljekki bahar topary markany yzygiderli täzelär, marketing we hyzmatlar eder.

Işgärlerimiz bilen Täze ýyl baýramçylygy ...

2020-nji ýylyň Ro Christmasdestwo baýramynyň bellenilmegi ajaýyp we ajaýyp bir waka boldy ...

P goşma ulgamynyň artykmaçlyklary ...

Konserwantlar azyk senagatynda aýrylmaz iýmit goşundylary bolup, mikroorganizmleriň köpelmegine täsir edip biler we iýmitiň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen gowulaşar ...
has köp >>

Antiseptik süpürgiçler

Süpürgiçler adaty şahsy ideg önümlerine garanyňda mikroblar bilen hapalanmaga has ýykgyn edýär we şonuň üçin konserwantlaryň ýokary konsentrasiýasyny talap edýär.Şeýle-de bolsa, sarp etmek bilen ...
has köp >>