banner011
banner2
banner3

önüm

Innowasiýa hyzmatdaş hökmünde, diňe ýokary bahaly önümlerden has köp zat hödürleýäris.

has köp >>

biz hakda

Satuw toparymyz güýçli pudak tejribesi bolan hünärmenlerden durýar.

ab-bg

näme edýäris

Suzhou Springchem International Co., Ltd. 1990-njy ýyllardan bäri gündelik himiki fungisidleri we beýleki nepis himiki maddalary öwrenmekde we öndürmekde ýöriteleşýär.Zhejiang welaýatynda ýerleşýän zawodymyz.Gündelik himiki we bakterisid önümçiligimiz bar we munisipal gözleg we in engineeringenerçilik merkezi we synag synag bazasy bolan milli ýokary tehnologiýaly kärhana. Biz esasy hasap bilen "Iň oňat çykdajylary üpjün ediji" baýragyny aldyk.Önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda satyldy, önümlerimiziň käbiri Hytaýyň meşhur kärhanalary bilen gowy hyzmatdaşlyga eýe.Iň oňat, ýokary öndürijilikli himiki çig maldan has köp üpjün edýäris ..

has köp >>
KÖPRÄK OKA

Hil taýdan yzygiderliligiň zerurdygyna ynanýarys.

Gollanma üçin basyň
 • Biziň ýokary derejeli satuw toparymyz bar, hemmesiniň 10 ýyldan gowrak wagty bar ..

  Satyş topary

  Biziň ýokary derejeli satuw toparymyz bar, hemmesiniň 10 ýyldan gowrak wagty bar ..

 • Satyn alyş toparymyz bar.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň müşderileri ..

  Satyn alyş topary

  Satyn alyş toparymyz bar.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň müşderileri ..

 • Maslahat beriş gullugynyň işgärlerini hödürläris we isleýäris ..

  Maslahatçylar

  Maslahat beriş gullugynyň işgärlerini hödürläris we isleýäris ..

Arza

Köp kynçylyklara duçar bolmagyňyzy goldaýarys we size aýratyn çözgütler hödürleýäris.

 • 20+ 20+

  Coveredurtlar

 • 1000MT + 1000MT +

  kuwwaty

 • 2+ 2+

  gullugy

 • 1998 1998

  Dörediň

 • 80+ 80+

  Tejribe

habarlar

Geljekki bahar topary markany yzygiderli täzelär, marketing we hyzmatlar eder.

Işgärlerimiz bilen Täze ýyl baýramçylygy An ...

2020-nji ýylyň Ro Christmasdestwo baýramynyň bellenilmegi ajaýyp we ajaýyp aý boldy ...

SuKo-nyň öňe gidişliginiň güýjüni öwreniň ...

Ondarymgeçiriji we elektronika pudagynda öňdebaryjy öndüriji SuKo, ösen PFA jaňlary, PEEK we PTFE gasynlanan turbalary bilen meýdançany özgertdi.Th ...
has köp >>

Natriý benzoat deri üçin howpsuzmy?

Konserwatiw hökmünde natriý benzoat azyk we himiýa pudaklarynda giňden ulanylýar we käwagt kosmetika ýa-da derini bejermek önümlerinde ulanylýar.Emma gönüden-göni aragatnaşyk ...
has köp >>